Vi utvecklar framtidens undervisning: Av lärare och forskare, för Sveriges framtid. Nu söker vi sponsorer, samarbetspartners och annonsörer.

 

EduQuality startades vintern 2012 i Uppsala och är förankrad i en internationellt stark forskningsmiljö. Grundarna av EduQuality har lång forskarbakgrund inom didaktik, pedagogik och utbildningsfrågor. Bolagets fokus är att utveckla metoder och verktyg för kvalitetssäkring och professionalisering av utbildningssektorn samt att tillhandahålla analoga och digitala tjänster för lärare, utbildare och andra professioner inom grundskolan och den högre utbildningen.

 

Vår idé är att sammanföra specialkompetenser och som första tjänst kommer vi att under hösten 2012 erbjuda lärare en digital samarbetsplattform med optimala förhållanden för att kvalitetssäkra och sprida ”best practices” och innovationer inom utbildning. Under hösten 2012 och våren 2013 kommer ett antal tjänster att lanseras.

 

EduQuality ägs av grundarna och har utvecklast i samarbete med Uppsala universitets Utveckling AB som också är delägare i bolaget.

 

Copyright EduQuality AB 2012 © All Rights Reserved