Samarbetspartners

Vi vet att det finns en mängd statliga, kommunala och ideella organisationer som framgångsrikt arbetar med utbildning i någon form. För att lyckas skapa en

kvalitetssäkrad utbildning behöver vi dig som samarbetspartner. Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera möjliga samarbetsformer och

projekt.

 

Kontakta oss: kontakt@eduquality.se

Copyright EduQuality AB 2012 © All Rights Reserved